O NAMA OGLASI PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA ZANIMANJA OSPOSOBLJAVANJA ENERGETIČARI REFERENCE KONTAKT

PRIPREMNI SEMINAR ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA ENERGETIČARE

EDUCA d.o.o. organizira pripremne tečajeve za polaganje stručnih ispita iz područja energetike sukladno Zakonu o energiji (N.N. br.120/12 i 14/14) i  Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (N.N. br.88/14)